Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), która jest terapią krótkoterminową o udowodnionej skuteczności, przynoszącą trwałe efekty. W nurcie CBT wychodzimy z założenia, że nasze myślenie wpływa na pojawiające się emocje, a chęć ich redukcji, czyli uspokojenia się, czy też zmniejszenia ich natężenia powoduje, że angażujemy się w określone zachowania, na przykład:

OSOBA X MYŚL O SOBIE: EMOCJA  ZACHOWANIE „Jestem gorsza od innych” ->smutek, złość, lęk, poczucie winy -> nadużywanie alkoholu Jest to tzw. „błędne koło”, które potwierdza nasz nieprawidłowy sposób myślenia o sobie, innych ludziach, czy świecie. W ten sposób dana osoba myśli coraz bardziej negatywnie, wierząc w swe przekonania coraz bardziej. Powoduje to, że trudne emocje przychodzą do niej coraz częściej, dłużej się utrzymują i aby je stłumić, osoba musi wykonywać dane zachowanie zwiększając jego częstotliwość i intensywność. To pułapka! Z uwolnienia się od niej pomagają interwencje terapeutyczne polegające na zmianie sposobu myślenia pacjenta z negatywnego na racjonalne oraz korekcie sposobów reagowania (zachowań na pojawiające się myśli i emocje). Podczas sesji terapeutycznych pacjent aktywnie współpracuje z terapeutą, by osiągnąć ustalone wcześniej cele, wyznaczone za pomocą metody SMART, czyli:

 • sprecyzowane – konkretne;
 • możliwe do zmierzenia;
 • atrakcyjne;
 • realistyczne, które można osiągnąć;
 • terminowe, czyli wyznaczone w odpowiednim zakresie czasu.

Z tego powodu, że nawet jeśli sesje odbywają się regularnie raz w tygodniu, większa część życia pacjenta dzieje się pomiędzy sesjami, wykonuje on zaplanowane wraz z psychologiem zadania terapeutyczne, tzw. pracę osobistą. Nie jest to praca dla pracy, ale konkretne zadania, których cel omawiany jest wraz z klientem. Zadania mają na celu :

 • uzyskiwanie poczucia sprawstwa, aby pacjent nie był uzależniony od psychoterapeuty;
 • nauczyć działań samoopiekuńczych i form samopomocy dzięki wskazówkom eksperta;
 • wzmacniania poczucia własnej wartości klienta;
 • przekonywania się o swoich postępach;
 • wzmacniania i utrwalania efektów terapii;
 • przekładania teorii gabinetowej na codzienną, życiową praktykę;
 • uczenia pacjenta niezależności i wiary w zdobywane przez siebie kompetencje.

Obszary moich zainteresowań zawodowych skupiają się również wokół innowacyjnej Terapii Schematów (ST), która znacząco wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej, dając szerszą perspektywę w leczeniu zaburzeń osobowości. Posługując się jej technikami pomagam pacjentom, którzy mogą nie być przekonani do metod poznawczo-behawioralnych, ze względu na zgłaszany problem byłyby one dla nich niewystarczające, czy też osobom, u których pojawiające się silne emocje aktywują określony sposób myślenia (nie na odwrót). Na założeniach terapii schematów opieram również swą pracę doktorską, ponieważ, tak jak CBT, jej skuteczność jest potwierdzona naukowo.

Zakres terapii:

 • zaburzenia nastroju (depresje, przygnębienie, manie);
 • zaburzenia lękowe (ataki paniki, fobia społeczna, lęk o zdrowie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • zaburzenia odżywiania (napadowe objadanie się, otyłość, anoreksja, bulimia);
 • zaburzenia seksualne;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia osobowości;
 • kryzysy życiowe (zakończenie relacji, rozwód, żałoba, strata, nowotwór);
 • uzależnienia (kompulsywna masturbacja, seksoholizm, zakupoholizm);
 • trudności w podejmowaniu decyzji;
 • trudności ze snem, brak lub nadmiar apetytu, zmęczenie, ból głowy, dolegliwości somatyczne;
 • niska samoocena, spadek motywacji, mała pewność siebie, nieśmiałość;
 • potrzeba rozwoju osobistego, głębszego poznania, rozumienia siebie i innych.

Dlaczego psychoterapia poznawczo-behawioralna lub terapia schematów?

 • ich skuteczność jest poparta wynikami badań naukowych;
 • w tych nurtach terapeutycznych oprócz stabilnej relacji terapeutycznej oraz życzliwej, nieoceniającej osoby psychoterapeuty, leczące są stosowane techniki;
 • leczenie trwa zazwyczaj krócej niż w innych nurtach terapii;
 • pacjent uczy się konkretnych technik, aby psychoterapeuta był mu potrzebny tylko przez pewien czas, a po zakończeniu psychoterapii pacjent będzie mógł dysponować taką samą wiedzą o swoim problemie, jak jego terapeuta, będzie myślał i reagował w inny sposób, potrafiąc pomóc sobie samodzielnie;
 • nauczy się metod samoopomocy, które będzie wdrażał w swoim dalszym życiu.

W pracy kieruję się szczerością, równością, szacunkiem i akceptacją. Bardzo ważne jest dla mnie stosowanie metod o potwierdzonej naukowo skuteczności. Kładę również nacisk na jasne cele terapeutyczne i pełną poufność.

Cena terapii indywidualnej wynosi 230 zł/50 min

Cena terapii partnerskiej wynosi 280 zł/60 min

Cena terapii rodzinnej wynosi 280 zł/60 min

Osoby niepełnoletnie na pierwszą wizytę zobowiązane są przyjść z rodzicami w celu podpisania przez nich zgody na udział swojego dziecka w spotkaniu. Przeprowadzana jest także z nimi rozmowa, ponieważ ich perspektywa i obserwacje są również cenne i mogą wnieść istotne aspekty do  procesu psychoterapii. Będzie mi bardzo miło, jeśli to właśnie ja będę mogła towarzyszyć Ci w Twojej drodze do zmiany.

Rozwiązania istnieją! Zadbaj o siebie i popraw jakość swojego życia.

„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono.'' J. P. Sartre