Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności to dokument, który zawiera informacje dotyczące przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych oraz wykorzystywania na stronie www.psychoterapiaseksuologiczna.pl plików cookies.

Kim jestem?

Nazywam się Joanna Światła, prowadzę gabinet psychologiczny – Gabinet Psychologiczny Joanna Światła, ul. Tęczowa 68/2c, 53-603 Wrocław. Jestem właścicielką domeny www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.
Jednocześnie jestem Administratorem danych osobowych, które zbieram poprzez swoją stronę internetową www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.

W sprawie swoich danych osobowych możecie się Państwo ze mną kontaktować pod adresem e-mail: swiatla.joanna@gmail.com
Dlaczego zamieszczam na stronie politykę prywatności?
Zamieszczam politykę prywatności, aby umożliwić Państwu zweryfikowanie w jaki sposób przetwarzam Państwa dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robię, tzn. co jest moim celem. W dokumencie znajdziecie Państwo również informacje jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych oraz moje dane kontaktowe, aby móc się ze mną skontaktować w tej sprawie.

Zobowiązuje mnie do tego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), a dokładniej art. 13 RODO, który mówi o moim obowiązku poinformowania Państwa o wszystkim, co znajduje się w niniejszym dokumencie.
Uzupełnieniem RODO jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

Definicje

Administrator – czyli osoba, która zarządza Państwa danymi osobowymi i świadczy na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o Państwa urządzeniach.
W przypadku strony www.psychoterapiaseksuologiczna.pl Administratorem Państwa danych jest Gabinet Psychologiczny Joanna Światła, ul. Tęczowa 68/2c, 53-603 Wrocław, NIP 8992824813, REGON 367912484. Możecie się Państwo ze mną skontaktować pod adresem e-mail: swiatla.joanna@gmail.com
Cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystacie Państwo ze strony internetowej www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.
Cookies Administratora – czyli Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – czyli Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – czyli strona internetowa, na której się Państwo znajdujecie, pod którą Administrator, czyli Gabinet Psychologiczny Joanna Światła prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.
Sklep – sklep internetowy, działający w domenie www.psychoterapiaseksuologiczna.pl, za pomocą którego możecie Państwo dokonać zakupu produktów lub usług oferowanych przeze mnie, czyli Gabinet Psychologiczny Joanna Światła.
Urządzenie – czyli elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskują Państwo dostęp do stron internetowych Serwisu www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.
Użytkownik – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. To wy, Państwo, jesteście użytkownikami serwisu www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.

Jakie dane osobowe zbieram i dlaczego?

Kalendarz z dostępnymi terminami wizyt

Na Stronie udostępniam kalendarz z możliwością zapisu na wizytę. Aby zapisać się na wizytę niezbędne jest podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Decydując się na skorzystanie z tej usługi wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zarezerwowania terminu wizyty.
Powyższe dane osobowe są widoczne wyłącznie przez Administratora strony i są niezbędne do tego, aby Administrator mógł zarezerwować termin wizyty.

Celem przetwarzania danych jest:

• możliwość zarezerwowania wizyty
• prowadzenie kalendarza wizyt
• możliwość kontaktu z Państwem w celu uzgodnienia warunków wizyty, potwierdzenia jej, przesunięcia lub odwołania

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie zarezerwowania terminu wizyty jest wyrażona przez Państwa zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – interesem tym jest prowadzenie kalendarza wizyt oraz możliwość kontaktu z Państwem w sprawie umówionej wizyty.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu i zgłoszenia prośby o usunięcie.
Wyjątek stanowią dane osobowe, w tym dane szczególne, które związane są z koniecznością prowadzenia dokumentacji Państwa przypadków i wizyt.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Formularz kontaktowy

Na stronie internetowej www.psychoterapiaseksuologiczna.pl możecie Państwo również skorzystać z formularza kontaktowego. Aby wysłać wiadomość niezbędne jest podanie swojego imienia oraz adresu e-mail. Korzystanie z formularza kontaktowego, a co za tym idzie podawanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.
Decydując się na wysłanie wiadomości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji.

Powyższe dane osobowe są widoczne wyłącznie przez Administratora strony i są niezbędne do tego, aby Administrator mógł odpowiedzieć na Państwa wiadomość.

Celem przetwarzania danych jest:
• możliwość skontaktowania się z Administratorem
• prowadzenie korespondencji pomiędzy Państwem a Administratorem
• Ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – interesem tym jest umożliwienie Państwu łatwego kontaktu z Administratorem oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu i zgłoszenia prośby o usunięcie.
Wyjątek stanowią dane osobowe, które są niezbędne w celu prowadzenia postępowania przed sądem.
Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Newsletter

Na stronie mojego Serwisu, pod adresem internetowym www.psychoterapiaseksuologiczna.pl, macie Państwo możliwość zapisania się na mój Newsletter. Można tego dokonać w wyznaczonym na stronie miejscu. Aby skutecznie zapisać się na mój newsletter należy podać swoje imię, adres e-mail oraz prawidłowo zaznaczyć okienko ze zgodą na przetwarzanie przeze mnie Państwa danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest:

• pozostawanie z Państwem w kontakcie
• informowanie Państwa o nowościach w Serwisie oraz Sklepie
• informowanie Państwa o moich produktach i usługach dostępnych w Sklepie
• pokazywanie Państwu tego, czym się zajmuję w ramach Gabinetu Psychologicznego
• dostarczanie Państwu wsparcia i inspiracji
• udoskonalanie jakości treści newslettera oraz lepszego doboru tych treści

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na otrzymywanie newslettera.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe, które podali Państwo, aby otrzymywać mój newsletter będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera – link do wypisania się z newslettera znajduje się w każdej wiadomości, którą Państwo ode mnie otrzymacie.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dostęp do Państwa danych, na podstawie umowy powierzenia, będzie miał podmiot świadczący na rzecz Administratora usługę mailingową, tj. Automattic Inc.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
Realizacja zamówienia w Sklepie
Na stronie internetowej funkcjonuje Sklep, który umożliwia Państwu dokonanie zakupu moich produktów, w tym produktów elektronicznych lub usług.

Do zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym niezbędne są dane Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu pocztowego oraz adresu e-mail, a także inne kategorie danych, które zostaną przez Państwa ujawnione w trakcie ewentualnej wymiany korespondencji z Administratorem. Zamawiając przedmiot w sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych.

Cel przetwarzania danych:

• umożliwienie zakupów w Sklepie
• realizacja zamówienia
• realizacja płatności za zamówienie
• założenie i prowadzenie konta Użytkownika (opcjonalne dla Użytkownika)
• realizacja zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze: udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacji prawa do odstąpienia od umowy oraz przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Umową jest wypełnienie formularza zakupu, zamówienie oraz dokonanie zakupu w Sklepie. Jest to forma umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania przez Państwa konta użytkownika w Serwisie lub do czasu kiedy zobowiązują mnie do tego przepisy podatkowe i rachunkowe.
Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dostęp do Państwa danych, na podstawie umowy powierzenia, będzie miał podmiot świadczący na rzecz Administratora usługę płatności, tj. PayPal, Przelewy24,

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Konto użytkownika

W Sklepie dostępna jest usługa założenia konta Użytkownika. Skorzystanie z założenia konta przez Użytkownika jest dobrowolne. Do założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu pocztowego oraz adresu e-mail, a także inne kategorie danych, które zostaną przez Państwa ujawnione w trakcie ewentualnej wymiany korespondencji z Administratorem. Zakładając konto w sklepie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Na koncie Użytkownika gromadzone są również informacje o złożonych przez Państwa zamówieniach.

Celem przetwarzania danych jest:

• założenie i prowadzenie konta Użytkownika
• realizacja zamówienia,
• realizacja płatności za zamówienie
• realizacja zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze: udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacji prawa do odstąpienia od umowy oraz przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Umową jest wypełnienie formularza i założenie konta Użytkownika. Jest to forma umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania przez Państwa konta użytkownika w Serwisie lub w kontekście dokonanych przez Państwa zamówień, do czasu kiedy zobowiązują mnie do tego przepisy podatkowe i rachunkowe.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dostęp do Państwa danych, na podstawie umowy powierzenia, będzie miał podmiot świadczący na rzecz Administratora usługę płatności, tj. PayPal, Przelewy24,

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Komentarze na blogu

Na stronie internetowej www.psychoterapiaseksuologiczna.pl możecie Państwo również dodawać komentarze pod poszczególnymi artykułami. Aby dodać komentarz niezbędne jest podanie swojego imienia, adresu e-mail oraz opcjonalnie adresu swojej strony internetowej. Dodawanie komentarzy, a co za tym idzie podawanie powyższych danych jest dobrowolne.
Decydując się na dodanie komentarza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umieszczenia ich na mojej stronie internetowej. Komentarze, w tym Państwa imię, po zaakceptowaniu przeze mnie, stają się widoczne dla wszystkich czytelników strony.

Adres e-mail jest widoczny wyłącznie przez Administratora strony i jest wykorzystywany przez aplikację służącą do komentowania, aby poinformować Państwa o odpowiedziach na Państwa komentarz.
Podanie adresu e-mail jest również niezbędne z powodów odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za treści, które publikujemy w sieci. Jako Administrator strony www.psychoterapiaseksuologiczna.pl oraz Administrator danych osobowych odpowiadam za publikowane na mojej stronie treści, a w razie komentarzy, które naruszałyby zasady obowiązującego prawa, w tym nawoływały do nienawiści, podżegały do przestępstwa, dyskryminowały, obrażały, zniesławiały, itp. mam obowiązek zgłoszenia takiego działania właściwym organom ścigania. Właśnie dlatego dodawania komentarzy nie jest anonimowe i w razie potrzeby daje możliwość ustalenia danych sprawcy przestępstwa.

Celem przetwarzania danych jest:

• możliwość wyrażenia przez Państwa opinii na temat danego artykułu
• zasada odpowiedzialności cywilno-karnej za publikowane przez Państwa treści (zasada braku anonimowości) – jako rezultat dobrowolnego skomentowania danego wpisu na blogu.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

• Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – interesem tym jest umożliwienie dyskusji pod treściami na stronie internetowej www.psychoterapiaseksuologiczna.pl.
• Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązkiem tym jest zgłaszanie właściwym organom ścigania przypadków łamania prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe, które Państwo podaliście, aby wyrazić swoją opinię na temat konkretnego artykułu będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu i zgłoszenia prośby o usunięcie komentarza wraz z zapisanymi z nim danymi osobowymi.
Wyjątek stanowią dane osobowe, które są niezbędne w celu prowadzenia postępowania karnego lub cywilnego.
Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Facebook i Instagram

W ramach swojej działalności prowadzę również Fanpage na Facebooku, na którym są przetwarzane Państwa dane osobowe. Dane te uzyskałam od Facebook Inc. oraz z Państwa publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.
Są to dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, skorzystały z opcji chat, aby skontaktować się ze mną, czyli Administratorem lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage.

Dane osobowe osób odwiedzających mój fanpage są przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

W ramach korzystania z fanpage będą przetwarzane następujące kategorie danych:

• podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), które zostały opublikowane na profilu użytkownika Facebooka
• inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek, tj. zdjęcie profilowe
• inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Celem przetwarzania danych jest:

• Zarządzanie fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook oraz informowanie za jego pomocą o mojej działalności, wydarzeniach, produktach i usługach, a także promowanie moich produktów i usług i budowanie społeczności wokół mojej działalności.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

• Monitorowanie statystyk w zakresie funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
• Ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
• Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy zakupu moich produktów lub skorzystania z moich usług.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia Państwa sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

Dane osobowe gromadzone przez Facebook oraz Instagram, w tym dane dotyczące aktywności użytkowników będą przetwarzane do czasu wskazanego w regulaminie Facebooka.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Ze względu na międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że Państwa dane są bezpieczne.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

LinkedIn

W ramach swojej działalności prowadzę również konto na LinkedIn, na którym są przetwarzane Państwa dane osobowe. Dane te uzyskałam od LinkedIn Corporation oraz z Państwa publicznego profilu na platformie internetowej LinkedIn.
Są to dane osób, które nawiązały ze mną kontakt poprzez LinkedIn, skorzystały z opcji chat, aby skontaktować się ze mną, czyli Administratorem, opublikowały swój komentarz, pod moją publikacją lub w jakikolwiek sposób na nią zareagowały.
Dane osobowe osób nawiązujących ze mną kontakt przez LinkedIn są przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

W ramach korzystania z LinkedIn będą przetwarzane następujące kategorie danych:

• podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), które zostały opublikowane przez użytkownika LinkedIn
• inne dane opublikowane przez użytkowników LinkedIn, w tym wizerunek, tj. zdjęcie profilowe
• inne dane opublikowane przez użytkowników podczas rozmowy prowadzonej przez chat LinkedIn, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających moje konto na LinkedIn.

Celem przetwarzania danych jest:

• Zarządzanie kontem na portalu LinkedIn oraz informowanie za jego pomocą o mojej działalności, wydarzeniach, produktach i usługach, a także promowanie moich produktów i usług i budowanie społeczności wokół mojej działalności.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
• Monitorowanie statystyk w zakresie funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z udostępnianych przeze mnie publikacji.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
• Ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
• Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy zakupu moich produktów lub skorzystania z moich usług.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia Państwa sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

Dane osobowe gromadzone przez LinkedIn, w tym dane dotyczące aktywności użytkowników będą przetwarzane do czasu wskazanego w regulaminie LinkedIn.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Reklamy

Na stronie internetowej mogą pojawiać się widoczne dla Państwa reklamy. Wyświetlanie tych reklam jest dostosowane do Państwa preferencji i zainteresowań, w zależności od stron, które Państwo odwiedziliście i informacji, których Państwo szukaliście. Są to dane oparte na adresie IP oraz lokalizacji urządzenia, o ile Państwa urządzenie udostępnia lokalizację.

Celem przetwarzania danych jest:

• wykorzystywanie narzędzi internetowych służących reklamowaniu produktów sprzedawanych przez inne niż Administrator podmioty.
• wykorzystywanie narzędzi internetowych do promowania moich produktów i usług.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Uzasadniony interes Administratora stanowi marketing produktów i usług Administratora oraz innych podmiotów, w tym partnerów Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych:

W przypadku reklam automatycznych, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, możecie Państwo sami zablokować wyświetlanie reklam, poprzez instalację oprogramowania blokującego te reklamy. Możliwe jest również wyłączenie lokalizacji w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.

W przypadku reklam udostępnianych przeze mnie na stronie, Państwa dane nie będą dodatkowo gromadzone.
Jeśli chodzi o dane wykorzystywane przez Piksel Facebooka, będą one przechowywane do czasu wskazanego w regulaminie Facebooka.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.
Do wyświetlania reklamy w ramach remarketingu korzystam z Piksela Facebooka. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook Inc., który będzie administratorem Państwa danych.

Do wyświetlania reklam korzystam również z Google Ads, który będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie lokalizacji oraz Państwa aktywności. Firma Google wdrożyła niezbędne procedury i dokumenty, aby przetwarzanie Państwa danych było bezpieczne.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Zarządzanie stroną i zapewnienie jej bezpieczeństwa

Państwa dane osobowe są też przechowywane w celu:

• właściwego zarządzania stroną. Są to: adres IP, dane o sesji oraz dane o przeglądarce. Dane te są zbierane automatycznie.
• zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników. Zbierane dane, to adres IP, nazwa przeglądarki, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane są automatycznie.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników.

Okres przechowywania danych osobowych:
Powyższe dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej bezpieczeństwa.

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO

Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do mnie lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

W tym celu przechowywane będą Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, rodzaju żądania, danych dotyczących realizacji tego żądania, opisu zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenia jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej oraz opisu podjętych działań w tym zakresie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:
W celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do mnie lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności, dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia.

Analiza statystyk

Do analizy statystyk wykorzystuję narzędzie Google Analytics. Zbierane za pomocą tego narzędzia dane są anonimowe i służą wyłącznie do celów analizy statystycznej, monitorowania ruchu na stronie i poprawy jakości prezentowanych w witrynie treści. Administratorem danych gromadzonych w Google Analytics jest Google Inc. z siedzibą w USA. Nie są to jednak dane osobowe, dzięki którym zidentyfikowanie Państwa byłoby możliwe.

Ciasteczka

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Państwa oprogramowanie i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
• Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu:
• poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz do rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej.
• realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Państwa urządzenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
• analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ponadto Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Państwa urządzenia. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Można też w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystacie.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo:

• dostępu do Państwa danych i kopii danych,
• do poprawy (sprostowania Państwa danych),
• do usunięcia danych – jeśli uważają Państwo, że nie mam prawa ich przetwarzać mogą Państwo żądać ich usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne,
• do wniesienia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a wówczas zaprzestanę takiego przetwarzania. Można również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do innych celów, w tym również profilowania Państwa danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składają Państwo swój sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażę, że uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec Państwa roszczenia, lub że Państwa dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które dostarczyliście mi Państwo na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturyzowanym formacie np. xml, albo mogę je przesłać bezpośrednio do wskazanego Administratora danych.
• do wniesienia skargi – jeśli uznacie Państwo, że przetwarzam Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
W przypadku, gdy Państwa dane są przeze mnie przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przeze mnie tych danych. Jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca mi taką możliwość. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.
Jeśli będziecie Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw, skontaktujcie się proszę ze mną pod adresem e-mail: swiatla.joanna@gmail.com.